Prøveafvikling    


 •  
Alle øvelser begynder og slutter efter dommerens anvisning og med hunden på plads.
 •  
Det er tilladt føreren at sige ”plads” til sin hund ved øvelsesstart. Det er ligeledes tilladt føreren at sige ”bliv” i de øvelser hvor fører forlader hunden. Førerne må ikke modtage hjælp fra andre under prøveaflæggelsen. Sker dette har dommeren ret til at diskvalificere hunden.
 •  
LP aflægges i en ring, der skal måle mindst 20 x 30 m (til Eliteklassen helst 30 x 40 m)
 •  
Halsbånd: Der må kun anvendes halsbånd uden pigge! Overtrædelse heraf medfører udelukkelse fra prøverne.
 •  
Line må kun anvendes i de øvelser, hvor det udtrykkeligt er tilladt. Når linen ikke anvendes, skal den anbringes over førerens venstre skulder (som en bandoler) eller hængende om førerens hals, (men ikke over højre skulder!)
 •  
Hundene skal - undtagen i klasse 3 - føres i line mellem øvelserne. 
 •  
Springbrættet skal være mindst 1 meter bredt.
 •  
Fløjte: Det er ikke tilladt at benytte nogen form for fløjten. Overtrædelse heraf kan, såfremt dommerens påtale herom ikke følges, medføre diskvalifikation!
 •  
Gentagelse af en øvelse er ikke tilladt. Gentagelse af en kommando betragtes ikke som gentagelse af en øvelse (men det resulterer i karaktersænkning).
 •  
Kommandoer: Der må kun afgives én kommando, medmindre der i øvelsesbeskrivelsen er givet undtagelser herfor. Afvigelse herfra resulterer i karaktersænkning. Almindeligvis betragtes lyd og tegn som hver sin kommando, medmindre andet er angivet i en øvelsesbeskrivelse. NB! De anvendte kommandoer er kun eksempler, andre kommandoer kan anvendes blot de ikke er længere end de foreslåede.
 •  
Pladskommandoer må kun afgives med kommandoen “Plads! (ikke “på plads”!)
 •  
Andre kommandoer: (øjenkommandoer, kropstegn - knips med fingrene og lignende) medfører karaktersænkning.
 •  
I alle klasser kan der gives point 5,0 til 10,0. Der kan kun gives hele og halve point. For at en øvelse kan godkendes, skal der mindst opnås 5 point.
 •  
Karaktersænkning etc.: Opgiver en fører en øvelse, gives “0” for øvelsen.
 •  
De under øvelserne beskrevne punkter hvor der kan foretages karaktersænkning er kun eksempler. Andre situationer kan forekomme og det er derfor dommerens afgørelse om der skal trækkes for andet end de nævnte eks. Dog skal eventuelt træk af point altid begrundes.
 •  
Apporteringsøvelser/næseprøver underkendes, hvis en fører lader hunden berøre en apport/ næseprøvegenstand eller putter den i hundens mund inden apporten kastes/genstanden afleveres til dommeren til udlægning!
 •  
Fører og hund betragtes som en helhed, og fejl fra førerens side trækker derfor fra i karakter.
 •  
Enhver øvelse skal begynde og slutte med, at hunden sidder på plads ved førerens venstre side. Bedømmelsen begynder når føreren har meldt klar, og slutter, når dommeren siger tak
 •  
Øvelsesstart før klarmelding til dommeren: karaktersænkning.
 •  
Det er ikke tilladt føreren at gå ind i ringen med hunden, før de kaldes ind til prøve!

 

 •  
Det er tilladt at give hunden en mindre opmuntring f.eks. en godbid mellem øvelserne i klasse 1 - 2 og 3.
 •  
En tyvstart er når hunden letter fra udgangsposition, men forbliver på stedet, her trækkes der i henhold til reglerne, der vil kunne opnås max. 7 point i øvelsen.
 •  
Det er ikke tilladt at medbringe mavebælter/tasker, bolde, legetøj eller lignende i ringen
 •  
En knaldapport er når hunden sætter efter apporten, eller forlader udgangspos. før kommando.
 •  
For øvrige klasser se øvelsesbeskrivelser for bedømmelse af knaldapport
 •  
Såfremt en hund er trænet til at sætte sig lige foran føreren og herefter kommanderes i plads, skal dette meddeles dommeren inden øvelsen starter.
 •  
LP er opdelt i tre klasser med følgende præmieringsmuligheder:
Klasse 1 (max. 180 point) 150 point og derover 1 pr.
135 - 149,5 point 2 pr.
120 - 134,5 point 3 pr.
Klasse 2 (max. 220 point) 180 point og derover 1 pr.
160 - 179,5 point 2 pr.
140 - 159,5 point 3 pr
Klasse 3 (max. 280 point) 230 point og derover 1 pr.
205 – 229,5 point 2 pr.
180 – 204,5 point 3 pr.
 •  
Der kræves mindst en 3 pr. til at bestå en klasse. For at en hund kan stille op i en højere klasse, skal hunden have kvalificeret sig dertil ved at have bestået den umiddelbart lavere klasse med en 1. præmie. Hunde, der har opnået 1. præmie i klasse 1 og 2 kan, såfremt det ønskes, rykke op i henholdsvis klasse 2 og 3.
 •  

Klasse 1, 2 og 3:

 

For at vinde SLH´s vandrepokal tæller de 3 højeste pointresultater fra prøverne i klasse 1, 2 og 3 og den der har procentvis flest point vinder vandrepokalen. Ved pointlighed mellem to af de tre klasser er det den har flest point i nedenstående der har vundet.

Klasse 1. : Lineføring

Klasse 2. : Apportering

Klasse 3. : Fremadsending