Home

     Sunds Lydige Hunde - prøve - afslutning forår 2011    Sunds Lydige Hunde ( SLH ) har i Maj holdt afslutning på forårssæsonen for medlemmer, trænere og bestyrelse.

En god blanding af nye og gamle hundefører, var mødt op denne Lørdag, hvor vejret viste sig fra den gode side, med blå himmel og dejlig solskin.

SLH havde udformet dagen, som en uformel hyggedag. Der blev startet, med kaffe og rundstykker i det nyrenoverede klubhus bag. Klubben har til huse på en lukket trekant, mellem på den ene side Ilskovvej og på den anden Sunds Hallerne. Arealet som har indkørsel fra Idrætsvej, bliver ikke, som frygtet, berørt af den kommende Hal udvidelse.
Efter morgenkaffe, var der rig mulighed, for både børn, voksne og ikke mindst de firbenede, at få sig rørt, på den opstillede
Rally-O bane eller man kunne forsøge sig med de agility redskaber klubben har til rådighed. Alle havde en god dag, hvorefter SLH var vært med frokost - sandwich, øl og vand.

Tilmelding til efterårs sæsonen er allerede godt i gang. Der kan findes oplysninger, om træning og tilmelding, på
SLH´s hjemmeside, ved opslag på klubhuset, samt i annonce senere her i avisen.
Holdene plejer at være fyldte ved sæsonstart, hvilket dog til dels skyldes, at der er for få trænere til rådighed. Hvis man sidder som erfaren hundefører eller hundetræner og har lyst til at komme i gang med at træne et hold, på frie vilkår, er der gode muligheder i
SLH.

P.S.
Sunds Lydige Hunde, er en lille selvstændig hunde klub, som træner med positive metoder - efter
DKK´s ( Dansk Kennel Klub´s ) øvelser og regelsæt.